Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit

 1. VitaS wint Europese Award voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken en heeft hiervoor de Europese campagne ’Gezond werk, voor alle leeftijden’ opgezet voor personen en organisaties op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Het Maltese voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde op 26 april 2017 de uitreiking van de Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek als onderdeel van zijn tripartiete conferentie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) ’Safeguarding Vulnerable Groups’ (Bescherming van kwetsbare groepen). Met de wedstrijd, een belangrijk onderdeel van de campagne voor 2016-17: ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’ , wordt de aandacht gevestigd op innovatieve voorbeelden van organisaties die actie ondernemen om de duurzaamheid van loopbanen te bevorderen.

VitaS is daar met een Europese Award beloond omwille van de participatiemaatregelen om lichamelijke en psychosociale risico’s voor de werknemers te minimaliseren.

 

Over het belang van veilige en gezonde werkomstandigheden tijdens het gehele beroepsleven zei dr. Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA: ‘De beroepsbevolking in Europa vergrijst, en veel landen verhogen nu de pensioenleeftijd. Werkgevers kunnen, als ze goede praktijken invoeren op het gebied van leeftijdsmanagement, de gezondheid van hun werknemers beschermen en de toekomst van hun bedrijf veiligstellen. Met deze wedstrijd willen we de interesse wekken van relevante stakeholders, voorbeelden laten zien van geslaagde maatregelen en overal in Europa een preventiecultuur bewerkstelligen.’

De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven;

  • preventie van gezondheidsproblemen tijdens het gehele beroepsleven;

  • aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers veiligheid en gezondheid op het werk kunnen beheren in het licht van een verouderende beroepsbevolking; en

  • bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken

 

2. Onze woonzorgcentra in het nieuws

 

3. VitaS Catering, de nieuwe centrale keuken van VitaS

VitaS beschikt sinds eind 2014 over een splinternieuwe centrale keuken.

Bij VitaS Catering worden de maaltijden voor de 3 campussen (Peer, Meeuwen-Gruitrode en Hechtel-Eksel) bereid. Belangrijkste redenen voor deze nieuwe keuken zijn de recente groei van onze organisatie en de succesvolle omschakeling naar ontkoppeld koken.

VitaS Catering beschikt over de modernste technieken en toestellen en bevindt zich vlakbij het WZC Sint Antonius, namelijk aan de Industrieweg 14 in Peer. 

Deze nieuwe centrale keuken, die voldoet aan de strengste hygiëneregels, vormt de beste garantie dat wij de bewoners kwaliteitsvolle, lekkere en gezonde maaltijden kunnen blijven voorschotelen.

Op zaterdag 28 maart 2015 is VitaS Catering officieel ingehuldigd. Burgemeester van Peer, Steven Matheï en voorzitter van VitaS, Harry Broekx hebben het belang van deze nieuwste realisatie toegelicht aan de genodigden. Voor foto's klik hier.

Burgemeester Steven Matheï en voorzitter Harry Broekx openen VitaS Catering met pannenkoekenbak

Om iedereen kennis te laten maken met de nieuwe keuken van VitaS, is er een opendeurdag georganiseerd op zondag 29 maart 2015. Voor foto's klik hier.

Meer info over VitaS Catering: klik hier

 

4. Nieuwbouw en uitbreiding wzc Sint Antonius – Peer.

De bewonerskamers in vleugel A (in gebruik genomen in 1979) voldoen niet meer aan de huidige eisen van comfort en bewoning.

De oppervlakte van deze bewonerskamers is te beperkt. Daarom werd besloten een nieuwbouw te realiseren in vervanging van vleugel A en hierin ruimere kamers te voorzien.

Het zorgstrategisch dossier is ondertussen reeds goedgekeurd. De raad van bestuur heeft architectenbureau Stabo - Ar-Te de opdracht gegeven om de plannen op te maken die moeten leiden tot een nieuwbouw en uitbreiding van het woonzorgcentrum.

De campus in Peer wordt een modern en functioneel geheel met een wzc, een centrum voor kortverblijf en een centrum voor dagverzorging waarbij de nadruk zal liggen op kleinschaligheid, duurzaamheid, integratie in de lokale gemeenschap en een warme dienstverlening.

 
5. Huisdieren

Huishond Febe houdt bewoners gezelschap in onze 3 woonzorgcentra.
Het is reeds lang gekend dat gezelschapsdieren een gunstige invloed uitoefenen op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Daarom werd aan de bewoners de vraag gesteld of een huishond welkom zou zijn. Het “proefkonijn” werd Boris, een zwarte labrador. Na een paar keer bezoekjes werd al gauw gezegd : dat zou toch wel tof zijn zo’n hond in huis. Sommige bewoners die zelden reactie gaven, lachten nu spontaan of babbelden tegen Boris. Na een grondige evaluatie en overleg met de bewoners werd daarna beslist om een huishond aan te schaffen. Sinds eind februari 2010 hebben we dan in onze organisatie een nieuwe bewoonster, Febe. Zij veroverde direct de harten van onze bewoners en onze medewerkers. Febe is een zeer lieve aanhankelijke hond die zich door groot en klein maar al te graag laat knuffelen. Voor een wandelingetje is ze altijd te vinden. ’s Avonds gaat zij mee naar huis met een personeelslid om de nachtrust van onze bewoners niet te storen.

Febe

 

Naast de huishond hebben we zowel in het woonzorgcentrum Sint Antonius als Kloosterhof nog vogeltjes. Ook deze zorgen voor een huiselijke sfeer.

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00