Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Residentie
Dagverzorgingscentrum
Woonzorgcentrum
Omgeving
Dagprijzen
Inschrijving - opname
Activiteiten
Kwaliteitsindicatoren
Bouwwerken

- Wenst u ingeschreven te worden voor opname in het woonzorgcentrum, kan je hier de formulieren downloaden.

- Wenst u ingeschreven te worden als gebruiker in het dagverzorgingscentrum, kan je hier de formulieren downloaden.

Het invullen van de formulieren moet wel volledig zijn, inclusief dokterspapieren, KATZ-schaal, attest adreshistoriek én bevoegdheidsverklaring. De bevoegheidsverklaring kan u laten invullen op het OCMW van uw gemeente en het attest van de adreshistoriek is opvraagbaar bij de gemeente. Enkel als de documenten volledig zijn, wordt u ingeschreven op de wachtlijst. Hier kan je een folder met informatie omtrent deze wachtlijst downloaden. Daar er een nieuwe wetgeving van kracht is sinds het najaar 2014, hebben wij onze inschrijfformulieren hieromtrent aangepast. Meer informatie over de wijzigingen hieromtrent kan je terugvinden in de folder "bescherming van de oudere".

U of het OCMW kan deze inschrijfformulieren bezorgen "t.a.v. de zorgcoördinator" aan de onthaalbalie of per mail aan opname@vitas.be

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00