Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

Opdrachtsverklaring

De raad van bestuur en de directie van de woonzorgcentra St. Antonius / Kloosterhof / Den Boogerd verklaren dat door middel van een systematische aanpak van de totale kwaliteit:
• het woonzorgcentrum beter kan beantwoorden aan het beeld dat bewoners en familieleden zich hiervan vormen;
• het voor iedere bejaarde, bezoeker, medewerker en vrijwilliger gemakkelijker is inzicht te krijgen in de werking van het woonzorgcentrum;
• het brengen van kwaliteit een zorg van iedereen moet zijn waarbij ook iedereen, betrokken in dit woonzorgcentrum,” beter” van wordt.

 

Ons woonzorgcentrum stelt zich tot doel aan de bewoners de gelegenheid te bieden, om in een sfeer van rust en vriendschap, en met respect voor ieders persoonlijkheid, hun leven met elkaar te delen.
Erg belangrijk bij ons is dat onze bejaarden ten volle kunnen genieten van hun privacy (individuele kamer), en een zo groot mogelijke vrijheid, terwijl een ruim aanbod aan ontspanning waarbij zij zowel sociaal als cultureel verder kunnen ontwikkelen, nog meer zin kan geven aan hun leven.

Samen met eigen personeelsleden willen wij ook “vrijwilligers” de kans blijven geven zich hiervoor in te zetten.
Wij wensen ook dat onze gebouwen en lokalen blijven beantwoorden aan de eisen van comfort en veiligheid, dat de maaltijden gezond, afwisselend en smakelijk zijn, en dat de noodzakelijke verpleegkundige en paramedische zorgen worden toegediend met kennis van zaken en met het oog op de gezondheid en het welzijn van onze bewoners.

Wij wensen door een kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren en door een innovatief beleid ons dienstaanbod steeds actueel te houden.
 

Missie

Het woonzorgcentrum St. Antonius / Kloosterhof / Den Boogerd biedt met een pluralistische ingesteldheid een thuisvervangende dienstverlening aan voor iedere bewoner en zijn directe omgeving. Om dit te bereiken wordt maximaal rekening gehouden met de menselijke waardigheid en levensgeschiedenis.

Waarden

Iedere mens is een uniek individu dat bij de geboorte een aantal gaven meekrijgt en de vrije keuze heeft om deze gaven al dan niet in gegeven omstandigheden te gebruiken.
Doorheen het leven dat onze bewoners meegemaakt hebben, hebben zij vele keuzes moeten maken met daarmee samenhangend goede en kwade dagen.
Op een dag merkt men dat het lichaam niet eeuwig jong blijft. Als woonzorgcentrum St. Antonius / Kloosterhof /Den Boogerd willen wij dan aan senioren, bij voorkeur uit de aangesloten gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer, die ondanks de geboden mogelijkheden in het kader van de thuiszorg niet meer kunnen of wensen thuis te verblijven, een “thuis” aanbieden die beantwoordt aan de individuele behoeften van eenieder.

Elke bewoner kan in ons woonzorgcentrum rekenen op een huishoudelijke, medische en paramedische zorg op maat, geboden in een sfeer van huiselijkheid met eerbied voor ieders privacy en overtuiging en dit tegen een verantwoorde prijs.

Visie

Alle medewerkers van het woonzorgcentrum willen aan de bewoners ongeacht hun inkomen, hun graad van zorgbehoevendheid en hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, een “thuis” aanbieden die gebaseerd is op een multidisciplinaire aanpak waarin huisvesting, onderhoud, voeding, zinvolle bezigheden en ontspanning georganiseerd door het animatieteam, verzorging en diverse therapieën zoals kinesitherapie en ergotherapie hun plaats hebben.

Deze zorgen worden, met het nodige respect voor privacy en de eigenheid van iedere bewoner en rekening houdend met ieders autonomie en zelfontplooiing, specifiek op maat van de bewoner aangeboden.
Ons woonzorgcentrum wil zo trachten tegemoet te komen aan de vanzelfsprekende behoeften en gestelde eisen van zowel de bewoners als hun familie.

Het engagement van alle medewerkers ten overstaan van de overheid vertaalt zich in de naleving van de regelgeving, de bereidheid tot het aanvaarden van controle en bijsturing, de rapportering en de verantwoording van de aangewende middelen en verkregen subsidie.

 

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00