Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

1. Raad van bestuur

VitaS is een opdrachthoudende vereniging die bestuurd wordt door een raad van bestuur waarvan de leden voorgedragen worden door de deelnemende gemeentebesturen.
Ze telt 12 leden, 3 uit elke gemeente.
De voorzitter wordt door henzelf uit de leden gekozen.

In principe komt de raad van bestuur iedere maand samen. U kan hier een lijst van de genomen besluiten van de raad van bestuur raadplegen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het beheer van de opdrachthoudende vereniging en is als volgt samengesteld:

- voor de gemeente Bocholt: - Mia Croonen
- Sylvia Dries
- Jos Plessers
- voor de gemeente Hechtel-Eksel: - Mathilde Snoekx
- Theo Martens
- Raf Truyens
- voor de gemeente Meeuwen-Gruitrode: - Lydia Jacobs
- Ellen Nijs
- Ludo Schepers
- voor de stad Peer: - Harry Broekx (voorzitter)
- Lieve Broekx
- Raf Nelis

 


2. Directiecomité

De voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en enkele zaken van dagelijks bestuur werden toevertrouwd aan het directiecomité.
In principe komt het directiecomité iedere maand samen. U kan hier een lijst van de genomen besluiten van het directiecomité raadplegen.
Sinds 2013 is het directiecomité als volgt samengesteld:

- voor de gemeente Bocholt: Mia Croonen
- voor de gemeente Hechtel-Eksel: Theo Martens
- voor de gemeente Meeuwen-Gruitrode: Lydia Jacobs
- voor de stad Peer: Harry Broekx (voorzitter )


 

3. Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (meestal de burgemeester) en worden door de deelnemende gemeenteraden rechtstreeks aangewezen voor elke samenkomst.
De algemene vergadering, die minstens 2 maal per jaar vergadert, is het hoogste orgaan van de vereniging. U kan hier een lijst van de genomen besluiten raadplegen.

Zij beslissen o.a. over de benoeming van de bestuurders, de keuring van de begroting, de al of niet afvaardiging van nieuwe leden, de wijziging van de statuten enz…


4. Algemeen directeur

De algemeen directeur is de dagelijkse verantwoordelijke van de opdrachthoudende vereniging en hoofd van het personeel.

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00