Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Stage-info

In 2018 heeft VitaS het Q-stagelabel ontvangen.

Meer info hierover vind je hier.

 

Binnen VitaS komen jaarlijks een groot aantal stagiairs op de diverse campussen stage lopen. Vorming is een essentieel onderdeel van onze werking waarbij we de stagiairs zo optimaal mogelijk willen begeleiden.

We hebben diverse stageplaatsen binnen VitaS voor studenten verpleegkunde, zorgkundige, zorgassistent, animatie, keukenhulp, onderhoud,....

Vertegenwoordigt u een onderwijsinstelling of bent u zelf op zoek naar een stageplaats? We helpen u graag verder.

U kan contact opnemen in verband met stages via stage@vitas.be of 011/49 26 00.

Hieronder kan u een aantal documenten terugvinden en downloaden m.b.t. stage vooraleer u deze aanvangt:

- Algemene onthaalbrochure studenten: klik hier voor de brochure. Dit is een algemene infobrochure ter kennismaking met onze organisatie. Per campus zijn er nog meer specifieke brochures beschikbaar die je hieronder kan raadplegen.

- Organogram VitaS: klik hier voor het organogram

- Beleidsvisie m.b.t. stagebeleid: klik hier voor deze visie

- Campusgebonden brochures voor stagiairs, klik op de desbetreffende verpleegafdeling van iedere campus:

  1. Campus Sint Antonius (SA staat voor Sint Antonius): D0 SAD1A SAD1B SAD2 SA,

  2. Campus Kloosterhof (KH staat voor Kloosterhof): campus KH

  3. Campus Den Boogerd (DB  staat voor Den Boogerd): studenten logistiek, studenten zorgkundige en studenden verpleegkunde 

- Risico-analyse (RA) en werkpostfiche (WF) voor stagiairs, klik op RA of WF onder de desbetreffende campus:

Functie/campus

Campus

Sint Antonius

Campus

Kloosterhof

Campus

Den Boogerd

Centrale

Keuken

Animatie RA - WF RA - WF RA - WF  
Ergo-Ortho RA - WF RA - WF RA - WF  
Keukenhulp grootkeuken       RA - WF
Keukenhulp WZC RA - WF      
Logistiek - organisatiehulp RA - WF RA - WF RA - WF  
Onderhoud RA - WF RA - WF RA - WF  
Verpleegkundige RA - WF RA - WF RA - WF  
Verzorgende-Zorgkundige RA - WF RA - WF RA - WF  

Om de nodige en correct begeleiding te kunnen bieden aan de stagiair, vinden we het belangrijk om voorafgaand aan de stage een introductiemoment te voorzien. Hieronder kan je terugvinden op welke campus wanneer het introductiemoment zal plaatsvinden. We vragen je dan ook het onthaal van de desbetreffende campus te contacteren om even te melden welk moment je zal volgen. De contactgegevens van het onthaal van iedere campus kan je hieronder terugvinden.

- Campus Sint Antonius te Peer:

Zij kiezen ervoor om een aantal vaste momenten te voorzien waarbij ze streven naar 2 introductiemomenten per maand. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment net voor aanvang van stage. Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een eerder/ander introductiemoment afspreken.  Het introductiemoment telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

Je aanwezigheid mag je melden via onthaalantonius@vitas.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nr. 011/49 26 00.

Op volgende tijdstippen zal er een introductie voorzien worden:

 • 5/9/18 om 13u30
 • 12/9/18 om 13u30
 • 25/9/18 om 17u
 • 9/10/18 om 17u
 • 24/10/18 om 13u30
 • 13/11/18 om 17u
 • 28/11/18 om 13u30
 • 18/12/18 om 17u
 • 22/1/19 om 17u
 • 6/2/19 om 13u30
 • 26/2/19 om 17u
 • 13/3/19 om 13u30
 • 2/4/19 om 17u
 • 24/4/19 om 13u30
 • 7/5/19 om 17u
 • 15/5/19 om 13u30

- Campus Den Boogerd te Hechtel-Eksel:

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag doch verplaatsen het aanvangsuur naar 10u15. Dit maakt dat de overige 2 stage-uren op een ander moment zullen ingehaald worden in onderling overleg met de school bv. dat de eerste stagedag om 18u15 eindigt. 

- Campus Kloosterhof te Meeuwen-Gruitrode:

Zij kiezen ervoor om een aantal vaste momenten te voorzien. Het is de bedoeling dat de studenten zo maximaal mogelijk aanwezig zijn op het introductiemoment net voor aanvang van stage. Moest de student dan verhinderd zijn, kan hij/zij na overleg met de betrokken campusdirectie zijn/haar aanwezigheid op een eerder/ander introductiemoment afspreken. Het introductiemoment telt als stagetijd waarbij ze de studenten een wensdag willen geven ter compensatie en stimulatie.

Je aanwezigheid mag je melden via onthaalkloosterhof@vitas.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nr. 011/49 26 20.

Op volgende tijdstippen zal er een introductie voorzien worden:

 • 4/9/18 om 17u
 • 5/9/18 om 13u30
 • 6/9/18 om 17u
 • 18/9/18 om 17u
 • 26/9/18 om 13u30
 • 9/10/18 om 17u
 • 23/10/18 om 17u
 • 24/10/18 om 13u30
 • 6/11/18 om 17u
 • 13/11/18 om 17u
 • 28/11/18 om 13u30
 • 18/12/18 om 17u
 • 8/1/19 om 17u
 • 22/1/19 om 17u
 • 30/1/19 om 13u30
 • 26/2/19 om 17u
 • 27/2/19 om 13u30
 • 12/3/19 om 19u
 • 2/4/19 om 17u
 • 3/4/19 om 13u30
 • 7/5/19 om 17u
 • 15/5/19 om 13u30

- VitaS Catering (centrale keuken):

Zij blijven het introductiemoment behouden op de eerste stagedag zoals voorheen.

 

Om een correcte en optimale begeleiding te kunnen bieden aan de stagiairs, willen we vragen dat de studenten vooraleer ze op stage komen, ervoor zorgen dat volgende adminstratieve zaken in orde zijn:

- de stageovereenkomst: aan te vullen met de nodige gegevens van de stagegever zoals: ondernemingsnummer=0239 946 326, RSZ-kengetal= 5013-0004, NACE-activiteitscode= 87301, paritair comiténummer= niet van toepassing. Deze dient ten laatste de eerste stagedag ondertekend afgegeven te worden aan de betrokken verantwoordelijke van de afdeling waar men stage loopt.

- de werkpostfiche, altijd bij op de stageplaats in stagemap (hierboven digitaal ter beschikking gesteld).

- de risico-analyse (hierboven digitaal ter beschikking gesteld).

- het medisch attest, altijd bij op de stageplaats in stagemap.

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00