Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Woonzorgcentrum
Dagprijzen
Centrum voor Kortverblijf
Activiteiten
Omgeving
Inschrijving - opname
Kwaliteitsindicatoren
Bouwwerken

Sinds 2012 houden wij in WZC Den Boogerd diverse "cijfers" bij. Dit gaat over cijfers omtrent het aantal valincidenten, het aantal doorligwonden, vrijheidsbeperkende maatregelen, geneesmiddelen,... Sedert 2013 registreren we deze cijfers bij het agentschap Zorg en Gezondheid binnen het Vlaams Indicatoren project. Hierdoor kunnen we onze resultaten vergelijken met andere WZC's met een vergelijkbaar profiel van bewoners. Zo kunnen we analyseren of we goed of minder goed scoren op een bepaald item en, indien nodig, een verbeterplan uitstippelen.

Daar we belang hechten aan een goede communicatie en transparantie over de werking van VitaS vinden we het belangrijk om deze resultaten, naast de affiches die we uithangen, ook kenbaar te maken op onze website. Hieronder kan u de resultaten van de indicatoren 2016 deel 1 terugvinden door te klikken op één van onderstaande items:

 

% bewoners met 5-9 verschillende geneesmiddelen,

% bewoners met 10 of meer verschillende geneesmiddelen,

 

% bewoners met minstens 1 valpartij,

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00