Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

 

Zorg op maat

Opdrachthoudende vereniging VitaS staat open voor alle ouderen ongeacht hun zorgbehoevendheid. Onze organisatie omvat 3 campussen, 2 centra voor kortverblijf en 2 centra voor dagverzorging. Voor meer informatie hieromtrent, klik hier.

Dementie

Opdrachthoudende vereniging VitaS staat open voor ouderen met dementie. Binnen zowel onze woonzorgcentra als onze dagverzorgingscentra worden alle ouderen met dementie opgevangen ongeacht hun zorgnoden. Wij streven naar een huiselijke, veilige en gestructureerde omgeving waarbij de bewoners en gebruikers centraal staan en omringd worden met een warme zorg. Hiertoe hebben we een intentieverklaring uitgeschreven die je door hier te klikken, kan lezen. Voor de naasten hebben we daarnaast zowel een folder betreffende onze woonzorgcentra als onze dagverzorgingscentra met meer informatie hieromtrent.

 - Om deze van de woonzorgcentra eens te lezen, klik hier.

 - Om deze van de dagverzorgingscentra eens te lezen, klik hier.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Opdrachthoudende vereniging VitaS streeft naar een optimale opvang waarbij zelfstandigheid en maximale keuzevrijheid centraal staan. In sommige situaties is het echter nodig om beperkingen op te leggen voor de bewoner of gebruiker in het belang van zijn eigen veiligheid, gezondheid of het algemeen belang. Omdat de gevolgen van fixatie vaak ernstig zijn, moet steeds de hoogst mogelijke vrijheid geboden blijven. Hiertoe hebben we een intentieverklaring uitgeschreven die je door hier te klikken, kan lezen. Voor de naasten hebben we daarnaast ook een folder met meer informatie hieromtrent gemaakt. Om deze eens te lezen, klik hier.

Praten over later, vroegtijdige zorgplanning

Waarom nu al nadenken over later? Het stelt de bewoner in staat om zijn/haar wensen in verband met toekomstige zorg kenbaar te maken. Binnen VitaS bieden wij hiertoe de mogelijkheid. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in onze folder. Om deze eens te lezen, klik hier.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we palliatieve zorg kunnen bieden om alzo een menswaardig levenseinde te garanderen. Hiertoe hebben we eveneens een intentieverklaring gemaakt die je kan lezen door hier te klikken.

Intimiteit in het woonzorgcentrum

Veel bewoners stellen zich de vraag bij opname: kan ik rekenen op mijn privacy? Verlies ik niet een stuk van mijn sociale leven en de contacten die daaruit voortvloeien? De meeste bewoners wensen ook in het WZC de ruimte en tijd te krijgen voor intimiteit wanneer daar behoefte aan is. Vandaar dat we ook hiertoe een intentieverklaring hebben uitgeschreven die je door hier te klikken kan lezen.

Het is belangrijk als zorgverlener om hiermee op een professionele en respectvolle manier om te gaan. Relaties, intimiteit, tederheid en seksualiteit zijn immers basisbehoeften voor iedere mens doch willen we hier een respectvolle benadering centraal stellen en hebben we een referentiekader grensoverschrijdend gedrag opgesteld dat zowel medewerkers als bewoners dient te beschermen m.b.t. onderwerp. Door hier te klikken, kan je dit lezen.

Verzorgend wassen, wat is de meerwaarde hiervan?

Waarom verzorgend wassen? De gezondheid, een gezonde huid, een comfortabele verzorging met de nodige aandacht voor het welzijn en zelfrespect voor de bewoner is waar het om draait. Binnen VitaS bieden wij hiertoe de mogelijkheid. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in onze folder. Om deze eens te lezen, klik hier.

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00