Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Waarom werken bij VitaS?
Loopbaanmogelijkheden
Voordelen bij VitaS
Welzijn en gezondheid
Werkgroepen
Jobmogelijkheden
Vacatures bij VitaS

 

Binnen VitaS wordt er gewerkt met diverse werkgroepen waarbij VitaS het belangrijk vindt om een breed draagvlak te creëren m.b.t. bepaalde thema’s.

Zo zijn er o.a. volgende werkgroepen:

- VitaSAfterWork: dit is een groep van medewerkers die activiteiten naast het werk organiseert. Bijna maandelijks zorgen zij ervoor dat medewerkers ook buiten het werk gezellig samen iets kunnen doen. In 2017 hebben ze zo reeds o.a. bowling, kruisboogschieten, samen met VitaFit de fietsavond in de fietsweek en een kooksessie georganiseerd.

- Overlegcomité preventie: dit is een groep van medewerkers die samen met de preventie-adviseur hun schouders vooral zetten onder de items “waar kan het beter naar veiligheid en preventie toe”.

- Diverse werkgroepen m.b.t. de zorg: o.a. werkgroep palliatieve, werkgroep fixatie, ...

- Werkgroep stagementoren: binnen VitaS wordt heel veel belang gehecht aan een goede en kwalitatieve begeleiding van stagiairs. Hiertoe zijn er binnen ieder team medewerkers aanwezig die een stagementoropleiding hebben gevolgd. Zij werken binnen deze werkgroep naar een geïntegreerd stagebeleid toe. In 2016 en 2017 heeft VitaS een award als beste stageplaats ontvangen van VOKA en de Provincie Limburg.
En in 2018 heeft VitaS voor haar inspanningen om het stagebeleid continu te verbeteren het Q-Stagelabel ontvangen.

  

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00